Juridische kennisgeving

SAS Littoral Mediterranee
Chemin Petit
66530 CLAIRA –
Méditerranée – France
Tél : 00 33 (0)4 68 86 16 61
Fax : 00 33 (0)4 68 86 20 03

SIRET : 838- 305 118 00013 – APE : 7010Z

Arrêté préfectoral N° 2011178-0004 du 05/10/2011

Directeur van de publicatie is Mme Charlène Maeder.

De hosting van de website www.lacroixdusud.fr wordt verzorgd door het bedrijf Niwanet.

De website is het exclusieve eigendom van  Camping La Croix du Sud. Hij is ontworpen en gemaakt door Francecom.

FRANCECOM, Web Agency
2, Boulevard Jean Moulin 44100 NANTES
Tel.: 02 51 80 88 88
Fax: 02 51 80 88 87
Web: www.francecom.com
RCS Nantes B 410 557 151
SIRET: 41055715100017

Om de website te raadplegen, moeten de gebruikers de volgende gebruiksvoorwaarden volledig aanvaarden en respecteren.

De gebruiker verbindt zich ertoe om de inhoud van de website alleen voor persoonlijke doeleinden te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit Handvest door de gebruiker, kan hij/zij burgerlijk of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Inhoud van de website

De site wordt beheer door het bedrijf SAS Littoral Mediterranee.

Op de website worden de activiteiten van het bedrijf SAS Littoral Mediterranee gepresenteerd.

 Intellectueel eigendom

De website vormt een geestesproduct waarvan Francecom de auteur is in de zin van de artikelen L111.1 en volgende van het Frans wetboek intellectuele eigendom.

In het algemeen geldt dat de gegevens, de programma’s, de muziekfragmenten, de teksten, de informatie, de logo’s, de visuele identiteiten, de al dan niet bewegende beelden en hun verwerking die op de website www.lacroixdusud.fr staan, eigendom zijn van Francecom (met uitzondering van de foto’s die eigendom zijn van het bedrijf SAS Littoral Mediterranee en de teksten die zijn geschreven door het bedrijf SAS Littoral Mediterranee) en in dit kader worden beschermd door de bepaling van het Frans wetboek intellectuele eigendom.

Elke gebruiker verbindt zich ertoe deze inhoud niet te gebruiken en niet door anderen te laten gebruiken voor illegale doeleinden.

Elke gehele of gedeeltelijke afbeelding of reproductie, of het nu tijdelijk of permanent is, in digitale vorm of op papier, en op welke manier dan ook (voornamelijk via framing*), van de elementen van de website www.lacroixdusud.fr of van de diensten die te koop worden aangeboden, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Francecom, is verboden en wordt beschouwd als nabootsing en de persoon kan hiervoor civiel- of strafrechtelijk worden vervolgd. Het is alleen toegestaan om inhoud op papier af te drukken als kopie en voor het exclusieve gebruik door degene die het document afdrukt, in de zin van het artikel L122-5 2° van het Frans wetboek intellectuele eigendom.

Inschrijving in het register van de CNIL, d.w.z. de Franse gegevensbeschermingsautoriteit, is aangevraagd.

Er mogen geen hyperlinks naar de website www.lacroixdusud.fr worden geplaatst zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Francecom.

*Het overbrengen van inhoud van pagina’s van een website naar iemands eigen website via een hyperlink, waarbij de betreffende inhoud wordt weergegeven alsof het om eigen inhoud gaat.

Bescherming van persoonsgegevens

De gebruiker kan worden gevraagd om bepaalde persoonsgegevens achter te laten bij het invullen van de formulieren die op de website staan. Deze gegevens zijn nodig opdat Francecom de aanvraag van de gebruiker in behandeling kan nemen.

Francecom verbindt zich ertoe te voldoen aan de bepalingen van de aangepaste Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden en alle voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn voor de bescherming van de veiligheid van de gegeven persoonlijke informatie. Er zal geen informatie van persoonlijke aard worden doorgegeven aan derden zonder voorafgaande en weloverwogen toestemming van de gebruiker.

Aansprakelijkheid

Het bedrijf SAS Littoral Mediterranee is niet aansprakelijk voor eventuele storingen op de website www.lacroixdusud.fr die tot gevolg kunnen hebben dat gegevens verloren gaan of dat de informatie op de website tijdelijk niet beschikbaar is.

De op de website www.lacroixdusud.fr gepresenteerde elementen mogen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast en worden aan de gebruikers ter beschikking gesteld, zonder enige garantie van welke soort dan ook, uitdrukkelijk nog stilzwijgend.

De aanwezigheid van hyperlinks op de website www.lacroixdusud.fr – of er nu van tevoren toestemming is gegeven door het bedrijf Camping La Croix du Sud of niet – creëert geen verbondenheid van aansprakelijkheid tussen dit bedrijf en de eigenaren van de andere websites, wat betreft de inhoud van de websites waar de gebruiker naar toe wordt verwezen.

Het bedrijf SAS Littoral Mediterranee kan niet garanderen dat de informatie op de website www.lacroixdusud.fr volledig en juist is. Op dezelfde manier kan er niet worden gegarandeerd dat de inhoud niet is veranderd door een derde (intrusie, virus).

Bovendien is alleen de gebruiker verantwoordelijk voor de manier waarop hij de inhoud van de website www.lacroixdusud.fr gebruikt. Behalve in geval van een ernstige fout die uitsluitend te wijten is aan het bedrijf SAS Littoral Mediterranee, kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die is veroorzaakt door het gebruik van de informatie op de website.

Toepasselijke recht en rechterlijke bevoegdheid

Op alle informatie die wordt verspreid op de website www.lacroixdusud.fr en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, is uitsluitend het Franse recht van toepassing. Alleen de rechtbanken die behoren tot het Gerechtshof van Barcarès zijn bevoegd om kennis te nemen van de eventuele geschillen die verband houden met het gebruik van de website www.lacroixdusud.fr

Informatie over cookies op onze website

Informatie over uw navigatie kan worden geregistreerd in bestanden die ‘cookies’ worden genoemd en die worden geïnstalleerd op uw computer, tablet of smartphone.

Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw browser op uw computer, tablet of smartphone wordt gezet door de website die u raadpleegt. Cookies kunnen vele functies hebben:

Cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website: Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw account of winkelmandje goed werken.

Cookies voor statistieken: Deze cookies dienen om dingen te analyseren zoals de kwaliteit van de website, hoe goed de pagina’s worden weergegeven, welke pagina’s het meest worden geraadpleegd of de pagina’s die als eerste en laatste worden bekeken

Cookies van derden: Op bepaalde pagina’s kan u inhoud met anderen delen via uw favoriete sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+. Het kan zijn dat deze sociale netwerken een cookie plaatsen tijden het delen waarover wij geen controle hebben. U kan alle informatie over cookies die door de verschillende sociale netwerken worden geplaatst raadplegen in hun juridische kennisgeving.

De restricties met betrekking tot uw cookies configureren:

U kan de mogelijkheden voor restricties van cookies terugvinden in het menu ‘Online hulp’ van uw browser:

Beheer van Firefox-cookies

Beheer van Chrome-cookies

Beheer van Safari-cookies

Beheer van Opéra-cookies

Beheer van Internet Explorer-cookies

Let op: als u alle cookies weigert, kunt u in bepaalde gevallen sommige functies van de website niet meer gebruiken.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer te weten komen over het gebruik van cookies: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Bijgewerkt op 21 juni 2014